Die kerk se teologie en versoening, Andrew Murray-Desmond Tutu Prizes, 31 May 2007